Hemels licht

In de eerste 3 schilderijen won het licht langzaam aan kracht in een wereld vol duisternis en nood. Er werd hoop aangekondigd. Tegelijk bleef het lijden aanwezig in het beeld.
Ook in dit vierde schilderij is het leed niet verdwenen. De prikkeldraadkroon is in dit schilderij verheven: Jezus is onze dienende koning. Ons leed en onze tranen zijn omfloerst door wit craquelé omdat hij de dood en duisternis overwonnen heeft.
Aan de rechterkant van het schilderij komt er hemels licht de duisternis instralen: stralend en kleurrijk. De vreugde van wat onze Toekomst is. Een wereld vol recht, vrede, harmonie. Wij zijn geroepen te leven zoals Jezus, dienend en vanuit Gods licht!

Toekomst

Ooit zal de wereld worden geregeerd door hem die aangekondigd wordt in Jesaja 11. Wat een prachtige Toekomst is dat.

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op,

een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

De geest van de Heer zal op hem rusten:

een geest van wijsheid en inzicht,

een geest van krachtig en verstandig beleid,

een geest van kennis en eerbied voor de Heer.

Hij ademt eerbied voor de Heer;

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,

noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,

de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.

Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,

met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.

Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen

en trouw als een gordel om zijn heupen.

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,

een panter vlijt zich bij een bokje neer;

kalf en leeuw zullen samen weiden

en een kleine jongen zal ze hoeden.

Een koe en een beer grazen samen,

hun jongen liggen bijeen;

een leeuw en een rund eten beide stro.

Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,

een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.

Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil

op heel mijn heilige berg.

 

We zongen na het aansteken van de 3 kaarsen het lied Licht in de nacht.
In het liturgisch bloemstuk verscheen ook meer kleur: rode rozen, anjers wit met tikje rood/rose en de amaryllissen in volle bloei.
advent-4                2016-12-18-17-14-30

Zie ook onder kopje galerie.

Categories: Blog