Je legt contact via het contactformulier en/of per telefoon (gratis). We spreken af wanneer de eerste counselsessie is.

De eerste sessie is de intake. We maken kennis en we bepalen je hulpvraag. We bekijken of deze vorm van counseling goed is voor jou, en zo ja dan maken we vervolgafspraken.

Een intake/counselingsessie duurt ongeveer 1 uur en kost € 65, –  (incl. BTW). Dit is inclusief materialen.

In overleg kan een sessie soms langer duren (anderhalf uur) om een oefening of opdracht ruimte te geven, dan kost die € 97,50.

In 5 tot 10 sessies kan je vaak al heel veel bereiken. Maar natuurlijk verschilt dit wel per individu en is afhankelijk van wat er naar boven komt tijdens je proces. We overleggen dan ook regelmatig hoe lang we doorgaan.
Tussen de sessies zit minimaal 2 weken. Dit is prettig omdat in de tussenliggende tijd zelfreflectie en eventueel huiswerkopdrachten gedaan kunnen worden.
De sessies zijn bij mij thuis, in mijn sfeervolle zolderatelier.

24 uur van te voren kan een afspraak kosteloos worden afgezegd, anders wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Samen

Eventueel is het mogelijk om samen dit proces in te gaan, je leert dan ook van elkaar. Dan kost het €50,- (incl. BTW) per sessie p.p.p.u. Je moet je dan wel vertrouwd voelen bij elkaar.

Heb je belangstelling, wil je jezelf beter leren kennen? Neem dan contact met mij op.

 

Ik ben aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Algemene Voorwaarden:

Dienstverlening

De dienstverlening van de counselor bestaat uit het voeren van gesprekken o.a. m.b.v. door cliënt gemaakt beeldend werk (kunstzinnige counseling).

De sessies duren 1 tot max. anderhalf uur in het rookvrije atelier van counselor (aan huis).

De counselor betracht grootste zorgvuldigheid bij haar dienstverlening. Zij gaat een oprechte, respectvolle, vertrouwelijke relatie met u aan. Zij is onpartijdig en onafhankelijk. Ze heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat de counselor zich binnen de grenzen van haar competenties maximaal zal inspannen.

Mensen met een psychiatrische stoornis zoals bijvoorbeeld autisme, schizofrenie, anorexia of boulimie, vallen buiten het kennisgebied en hebben hulp nodig van bijvoorbeeld een psychiater.

Het counselingtraject start na een intake, indien cliënt en counselor beiden akkoord gaan.

De hulpvraag wordt vastgesteld en aan de hand van het proces wordt regelmatig geëvalueerd.

De cliënt maakt van elke sessie een kort reflectieverslag en mailt dit naar de counselor, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 4 dagen voor de volgende sessie.

Persoonlijke informatie over de cliënt zal uitsluitend na schriftelijk verzoek met diens toestemming door counselor aan derden worden verstrekt.

Persoonlijke gegevens die counselor in bezit heeft mag je op verzoek inzien voor zover het informatie aangaande de cliënt zelf betreft.

Bij verhindering dient dit uiterlijk 24 uur voor de betreffende sessie aan de counselor meegedeeld te worden. Zonder tijdig bericht heeft counselor het recht de sessie in rekening te brengen.

Indien de counselor verhinderd is zal deze de cliënt tijdig, uiterlijk 1 uur voor de sessie, in kennis stellen. Bij overmacht kan de counselor niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten of andere zaken van de cliënt t.a.v. de betreffende sessie.

Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, aanwezig in dossier van de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

Let op: Als je gehinderd wordt door ernstige psychische problemen zoals psychoses, suïcidale gedachten, zware depressie, is deze therapie nog niet geschikt voor je. Het is dan noodzakelijk dat je eerst contact met je arts opneemt om te bespreken wat voor jou de beste therapievorm is.